Particibaan

Logo van Particibaan in het (licht)blauw.Stelt u zich eens voor: een samenleving waarbij iedere burger een steentje bijdraagt aan de hele maatschappij… Een maatschappij waarbij ieders talent optimaal benut wordt en iedereen een kans krijgt om zijn of haar talenten te laten zien… Maar is een dergelijke samenleving mogelijk? Volgens Particibaan wel! Zij geloven in ieder geval dat een samenleving gecreëerd kan worden waarbij iedere burger mee kan doen.

Oprichting

Jaouad Khamkhami is de oprichter van Particibaan. Al voor zijn studie vond hij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Deze behoefte resulteerde uiteindelijk in een studie bestuurskunde. Na het afstuderen is Jaouad gaan werken bij het BZK (ministerie van Binnenlandse Zaken). Hier vervulde hij een functie als beleidsmedewerker waarbij hij zich stortte op het personeelsbeleid van de overheid. Langzaam maar zeker maakte hij de switch naar het bedrijfsleven om zijn ambitie, om ook in de praktijk meer bij te dragen aan de maatschappij, invulling te geven.

Particibaan voor werkgever en werknemer

Jaouad merkte op dat veel personen ook graag willen participeren in de maatschappij, maar kregen daar in veel gevallen niet de mogelijkheid voor. Er zijn namelijk enorm veel mensen die ten onrechte aan de zijlijn staan, maar juist wel graag een bijdrage willen leveren. ‘Een kwalijke zaak’, vond Jaouad en besloot vanaf dat moment om zijn plannen voor deze mensen te concretiseren. Mede door zijn kennis en ervaring binnen de overheid was Jaouad op de hoogte van de laatste wet- en regelgevingen en hoe bedrijven hier gebruik van konden maken. Na vele brainstormsessies, afspraken en planningen was ‘Particibaan’ een feit.

Veel bedrijven vinden het een geweldig dat zij als werkgever, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een werkplek kunnen bieden. Begrijpelijk is dan ook dat er ook een ruime mate aan goodwill gecreëerd wordt onder de medewerkers daar iedereen wel een persoon kent die het lastig vindt om een passende baan te vinden. Met passend wordt hierbij bedoeld: werken bij een werkgever die ruimte geeft aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld het hebben van een ziekte of handicap.

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor u als werkgever om ook uw steentje bij te dragen aan de maatschappij? Of bent u juist een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt en wilt u graag aan de bak? Contact opnemen met Particibaan kan gemakkelijk via het contactformulier op de website. Particibaan: Wij helpen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan en dragen alle werkgeversrisico’s voor u!